Навчальний процес

Пріорітетним завданням всебічного розвитку дитини є мовленнєвий розвиток. На виконання цього завдання у Херсонському ясла-садку № 39 комбінованого типу 22 лютого 2017 року пройшла педагогічна рада на тему: « Розвиток мовлення як один з основних чинників соціалізації дитини». Проведено ряд заходів для вивчення та упровадження кращого досвіду з мовленнєвого розвитку дітей: «Педагогічний калейдоскоп», «Методичний вказівник», «Слово до слова – складеться мова» тощо.

Відкриті заняття з дітьми усіх вікових груп показали досягнення та потреби у корекції роботи педагогів з дітьми – було проведено ігри-завдання, упровадження сучасних форм роботи з мнемотаблицями, використання під час заняття ноутбуків та інтерактивної дошки. Це оснащення близьке сучасним дітям і дає змогу більшого розширення словникового запасу, поповнення активного словника, складання розповідей та заучування віршів.

Вихователь-методист Богун Т.М. озвучила результати моніторингу мовленнєвої підготовки. Вихователь Бєляєва С.Ф.  познайомила колег з показником соціальної адаптації  – монологічним та діалогічним мовленням, їх успішним розвитком. Вчитель-логопед Ковальська Т.В. показала функціональну модель розвитку зв’язного мовлення у ігровій діяльності дітей з особливими потребами.

До участі у педраді долучилися батьки. Вони виготовили посібники: «Підбери синоніми, антоніми», «Газета слухняного язичка», «Говоримо українською» тощо. Охоче грали у ділові ігри «Домовитися один з одним», «Акваріум», «Я – поет» тощо.

Педагоги, діти та батьки поповнили багаж знань з розвитку мови та отримали задоволення від проведених заходів. 

17 лютого 2018 року у ЗДО № 39 пройшла педагогічна рада "Взаємодія ЗДО та сім'ї: шляхи оптимізації." До участі у педраді долучилися педагоги закладу та батьки. Було розглянуто нагальні питання виховання дітей у родині та садочку; батьків познайомили з сучасною технологією "Фідбек" як засобом співпраці вчителя-логопеда з батьками. Педагоги провели експрес-консультації на важливі теми виховання дітей дошкільного віку. Вихователі кожної групи підготували тематичні газети щодо навчання, розвитку, загартування дошкільників. Педрада закінчилась гармонійною взаємодією між педагогами та батьками, цікавими діловими іграми.